Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 35(2019) Trang: 81-87
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Đề tài nghiên cứu này được tiến hành ở vùng cửa sông ven biển Bạc Liêu và Cà Mau nhằm cung cấp dẫn liệu về đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tinh sào cũng như sự phát triển tinh bào theo từng giai đoạn phát triển của tinh sào ở cá bống cát Glossogobius sparsipapillus. Kết quả phân tích từ 226 mẫu cá thu được mỗi tháng từ 4/2019 đến 9/2019 bằng lưới đáy cho thấy tinh sào của cá bống cát có dạng sợi kép. Ở giai đoạn I, tinh sào có dạng sợi mảnh, nhỏ, dẹp, gần như trong suốt; càng về sau thì tinh sào ngày càng tăng về khối lượng cũng như kích thước. Màu sắc của tinh sào chuyển dần sang màu trắng ngà, bề mặt trơn láng, căng phồng. Thông qua lát cắt ngang tinh sào thấy được các tinh nguyên bào tập trung ở giai đoạn I, sau đó phân chia để tạo thành các tinh bào thời kì 1 và 2 xen lẫn nhau ở giai đoạn II. Đến giai đoạn III, tinh sào bắt đầu xuất hiện tinh tử trong các thùy; các tinh tử biệt hóa thành tinh trùng xuất hiện tại giai đoạn IV của quá trình. Loài cá này thuộc nhóm cá đẻ nhiều đợt trong mùa sinh sản do mô học của chúng tồn tại nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của tinh bào. Kết quả này là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo loài cá này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...