Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 17(2019) Trang: 48-54
Tạp chí: Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng
Liên kết:

Bột lá Sa kê được chiết với methanol và cao methanol được tách phân đoạn lần lượt với petroleum ether, dichloromethane và ethyl acetate. Kết quả định lượng polyphenol và flavonoid cho thấy cao methanol và ethyl acetate có hàm lượng polyphenol ( 547,2±8,2 mg GAE/g và 360,9±1,9 mg GAE/g) và flavonoid (764,8±22,2 mg QE/g và 770,6±20,4 mg QE/g) cao nhất. Kết quả thử nghiệm kháng oxy hóa cũng cho thấy cao ethyl acetate có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH cao nhất (EC50= 56,4±0,2 µg/mL), gần tương đương với vitamin C (EC50 = 46,5±0,7 µg/mL) và cũng thể hiện năng lực khử sắt cao hơn các cao còn lại (OD0,5 = 256,7±13,1 μg/mL) so với đối chứng dương là BHA (OD0.5 = 30,2±0,1 μg/mL). Hoạt tính kháng khuẩn được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch trên 6 dòng vi khuẩn. Kết quả cho thấy cao ethyl acetate có hoạt tính kháng khuẩn cao hơn các cao khác ở tất cả các nồng độ khảo sát. Kết quả này chứng minh rằng cao ethyl acetate từ lá Sa kê có khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...