Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Liên kết:

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ cũng như xu hướng toàn cầu hóa và tự do tài chính đã và đang hướng thế giới từ một hệ thống giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt sang ?một xã hội không tiền mặt?. Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ thanh toán điện tử. Nhiều phương thức thanh toán hiện đại đã tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đơn giản hóa các khoản giao dịch bằng tiền. Thực tế, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử, đa dạng hóa dịch vụ, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, làm thay đổi thói quen thanh toán trong giao dịch. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý nhà nước. Quả thực, so với phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt thì TTKDTM thể hiện nhiều lợi thế vượt trội hơn. Chính vì thế, nó được triển khai thực hiện và khuyến khích mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, TTKDTM đã dần đi vào cuộc sống của người dân, góp phần làm giảm lượng tiền mặt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, so với thế giới, tỷ lệ sử dụng tiền mặt ở Việt Nam vẫn khá cao. Trong chừng mực nào đó, nó sẽ làm cản trở sự phát triển và hội nhập nền kinh tế thế giới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...