Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 7/2014(2014) Trang: 50-56
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên cây dừa nước ở ba điểm thuộc huyện Trần Đề, Đại Ngãi tỉnh Sóc Trăng và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh từ 11/2010-2/2012 nhằm xác định đặc điểm ra hoa và phát triển buồng của cây dừa nước ở ba vùng sinh thái nước mặn, nước ngọt và nước lợ. Mỗi vùng khảo sát 40 buồng hoa, 50 bụi dừa nước và 10 tàu lá mới. Sự tăng trưởng của hoa va? trái được tính toán theo phương trình tăng trưởng dx/dt = kx (a-x) của Robertson (1908, trích dẫn bởi Reed, 1920). Kết quả cho thấy ở ba vùng nước mặn, nước lợ và nước ngọt cây dừa nước ra hoa tập trung trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tỉ lệ cây dừa nước ra buồng hoa ở vùng nước mặn là cao nhất (72%), thấp nhất là vùng nước ngọt (60%). Thời gian cần thiết để buồng hoa ở cả ba vùng phát triển đạt kích thước tối đa là 6 tháng từ khi hoa nở. Vùng nước mặn có trọng lượng buồng hoa, chu vi buồng hoa theo chiều cao, chiều rộng, kích thước trái chắc, chiều dài cuống buồng hoa và chiều cao của lá luôn nhỏ hơn so vùng nước lợ và nước ngọt. Tổng số trái/buồng và tỉ lệ trái chắc khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ba vùng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...