Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung vitamin E trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng của gà thịt Cobb500, 840 gà con 7 ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) tương ứng với khẩu phần thí nghiệm và được lặp lại ba lần (mỗi lần 70 gà). Các NT lần lượt là đối chứng (ĐC) gồm khẩu phần cơ sở (KPCS), NT70E gồm KPCS và 70mg vitE/kgTA, NT125E gồm KPCS và 125mg vitE/kgTA, và NT250E gồm KPCS và 250mg vitE/kg TA. Thức ăn được cung cấp theo từng giai đoạn nuôi của gà 0-14 ngày tuổi; 15-28 ngày tuổi; 29-35 ngày tuổi; và 36-42 ngày tuổi tương ứng với NLTĐ và hàm lượng CP lần lượt là 2900 kcal và 22%CP; 3000 kcal và 20%CP; 3100 kcal và 19%CP; và 3100 kcal và 18%CP. Thức ăn và nước uống được cung cấp tự do. Thí nghiệm được thực hiện trong 5 tuần. Kết quả phân tích cho thấy khối lượng và tăng trọng của gà có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các NT, trong đó cao nhất là ở 70E; và thấp nhất là ở ĐC và 125E (P0,05). Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy hai NT 70E và 250E đều có lợi nhuận cao hơn so với ĐC. Từ kết quả thu được có thể kết luận rằng nên áp dụng NT 70E vào khẩu phần nuôi của gà thịt sẽ cải thiện được năng suất của gà và hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...