Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 944(2014) Trang: 74-77
Tạp chí: Y học thực hành
Liên kết: http://yhth.vn

Lá cây sa kê theo kinh nghiệm dân gian được xem như một dược liệu quý trong điều trị bệnh gout. Từ các cao chiết của lá sa kê bao gồm: cao methanol tổng, cao chloroform, cao ethyl acetate, cao methanol, chúng tôi đã khảo sát khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase (XO), enzyme này là xúc tác phản ứng chuyển hóa xanthine thành acid uric, nguyên nhân gây nên bệnh gout, của các cao chiết này. Kết quả cho thấy các cao chiết này điều có khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase với khoảng nồng độ ức chế lần lượt là: 0,2 đến 0,5mg/mL, 0,3 đến 0,5mg/mL cho cao methanol tổng và chloroform, cao methanol. Cao ethyl acetat có hoạt tính thấp ở các nồng độ này. Kết quả này mở ra một hướng mới trong việc điều trị bệnh gout từ các thảo dược thiên nhiên.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...