Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 944(2014) Trang: 77-80
Tạp chí: Y học thực hành
Liên kết:

ở bệnh nhân ĐTĐ type 2, ức chế enzyme -glucosidase là một phương pháp điều trị hữu ích để làm chậm sự hấp thu glucose sau bữa ăn. Quá trình khảo sát khả năng ức chế enzyme -glucosidase của cao chiết ethanol các bộ phận cây nhàu (Morinda citrifolia L.) được tiến hành trong ống nghiệm (in vitro) sử dụng phương pháp đo quang phổ. Hoạt động của enzyme -glucosidase được xác định bằng cách đo độ hấp thu của lượng para-nitrophenol giải phóng từ pNPG ở 400 nm. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị IC50 của tất cả các cao chiết đều thấp hơn rất nhiều so với chất ức chế -glucosidase thương mại, acarbose (IC50 = 8,78 mg/mL). Như vậy, cao ethanol các bộ phận cây nhàu đều có hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase mạnh hơn acarbose. Cao rễ nhàu ức chế enzyme -glucosidase mạnh nhất với IC50 = 0,36 mg/mL, hỗn hợp cao (rễ, lá, trái xanh, trái chín) (IC50 = 0,51 mg/mL), tiếp theo là cao trái chín (IC50 = 0,72 mg/mL), kế đến là cao trái xanh (IC50 = 0,97 mg/mL).

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...