Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 10/2014(2014) Trang: 10-14
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đê  ti m hiê u ca c yê u tô  ngoa i ca nh và kỹ thuật canh tác có liên quan đến hiện tượng rối loạn sinh lý trên trái sầu riêng, đa  tiê n ha nh điều tra 80 hộ nông dân trồng sầu riêng và khảo sát các thời điểm thu hoạch khác nhau, 60, 65, 90, 100, 110 ngày sau khi đậu trái trên giống Monthong ơ  huyê n Chơ  La ch, ti nh Bê n Tre. Kết quả cho thấy trong bô n giống sầu riêng được trồng tại huyện Chợ Lách thì giống Monthong có ti lệ sượng cao nhất (88%) với kiểu sượng chủ yếu là mất màu, tiếp theo là giống Khổ Qua Xanh (60%) chủ yếu bị nhão cơm (67,7%), tiếp theo là giống Ri-6 (16,7%) với 100% cho là bị cháy múi, giống Sữa Hạt Lép với 10%, trong đó có 50% cho là bị mất màu và 50% bị nhão cơm. Thời gian mang trái trong mùa mưa, cây cho trái các vụ đầu và trái có trọng lượng lớn, tuổi cây được cho là yếu tố quan trọng gây ra hiện tượng sượng cơm. Trên giống sầu riêng Monthong, khi thu hoạch vào thời điểm 110 ngày sau khi đậu trái có tổng chất rắn hòa tan 12,66 oBrix, ti  lệ trái sượng/cây 31%, ti  lệ cơm sượng/trái 8,4%, cơm ma u va ng, đe p, hâ p dâ n cao hơn ca c tra i thu hoa ch trươ c đo .

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...