Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Liên kết:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giữ một vị trí vô cùng quan trọng - là động lực cơ bản để phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, DNNVV là một bộ phận then chốt, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo,? Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các DNNVV ở nước ta đang vướng phải rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng còn nhiều hạn chế. Vì thế, loại hình doanh nghiệp này luôn yếu thế trong thị trường cạnh tranh khóc liệt. Chính vì thế, đổi mới công nghệ trở thành chìa khóa quan trọng để DNNVV khẳng định vị thế trên thương trường. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn giới thiệu một số kinh nghiệm hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DNNVV ở một số nước để cung cấp một góc nhìn hữu ích cho các đơn vị hữu quan trong việc hoạch định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DNNVV

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...