Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 330(2014) Trang: 28-30
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Văn bản kịch là một trong những ngữ liệu đọc mới trong SGK Tập đọc bậc Tiểu học. Để hiểu được nội dung kịch bản, ngoài việc đọc văn bản kịch, HS còn phải liên tưởng đến những yếu tố ngoài văn bản như hành động, cử chỉ, tính cách nhân vật. Đây là việc làm khó đối với HS tiểu học vì khả năng liên tưởng của các em còn hạn chế. Bài báo này trình bày cách tổ chức dạy học trích đoạn vở kịch "Lòng dân" bằng hình thức hợp tác với mục đích rèn các kĩ năng tiếp cận một văn bản kịch bao gồm các kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm, kĩ năng phân tích, tưởng tượng cho HS tiểu học.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...