Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc
Liên kết:

Qua phương pháp nghiên cứu tư liệu kết hợp với khảo sát thực tế, bài viết đã tìm hiểu về tình hình tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) trong dạy học Địa lí tại các trường THPT ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng (ST). Kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy việc tổ chức HĐNK trong dạy học Địa lí ở các trường THPT Vĩnh Châu-ST khá phong phú với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh những thuận lợi, HĐNK ở đây cũng có các khó khăn nhất định. Bài viết này sẽ nêu lên các hình thức HĐNK nói trên đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn mà giáo viên (GV) và học sinh (HS) gặp phải trong HĐNK. Song song đó, tác giả đề nghị một số giải pháp nhằm giúp cho HĐNK của GV và HS đạt hiệu quả hơn trong dạy học nói chung và dạy học Địa lí nói riêng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...