Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 11(2016) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu “Hiện trạng canh tác ớt và một số tính chất hóa học đất trồng ớt của vùng đê bao triệt để của xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” được thực hiện thông qua khảo sát hiện trạng canh tác ớt và đánh giá một số tính chất hóa học đất trồng ớt tại vùng đê bao triệt để nhằm góp phần khai thác, sử dụng đất hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu được thực hiện từ 9/2014 đến 5/2015 tại vùng đê bao triệt để của xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đề tài được thực hiện thông qua phỏng vấn 40 hộ nông dân trồng ớt và thu mẫu đất trên nền đất trồng ớt. Mẫu đất được thu ở 4 giai đoạn: đầu vụ, khi ớt ra hoa, sau hái trái đợt 1 và cuối vụ. Kết quả cho thấy: Trong vùng đê bao triệt để, vụ ớt chính là vụ Đông Xuân, giống ớt trồng phổ biến là Chánh Phong với mật độ khoảng 40.000 cây/ha, năng suất trung bình 15 – 20 tấn/ha. Đất trồng ớt là chuyên rẫy, lên liếp cao giúp thoát nước. Trồng ớt trong vùng đê bao khó khăn và năng suất thấp hơn so với ngoài đê. Hiện trạng một số tính chất hóa học đất trồng ớt của cùng đê bao triệt để có pHnước trong đất thuộc mức chua ít đến chua vừa dao động từ 6,14 đến 5,48. Chất hữu cơ đầu vụ 1,96%C cuối vụ đạt 2,02%C, được đánh giá từ rất thấp đến thấp. Đạm tổng số với mức thấp với cả 4 giai đoạn, dao động trong khoảng 0,115-0,133%N. Đạm nitrate dao động trung bình đến rất cao với kết quả đầu vụ 19,7mgN/Kg, cuối vụ 75,33 mgN/kg. Lân tổng số thuộc mức giàu cả 4 giai đoạn thu mẫu dao động trong khoảng 0,121-0,125%P2O5. Lân dễ tiêu ở mức cao dao động trong khoảng 56,83-67,64 mgP/kg. K trao đổi dao động từ mức thấp đầu vụ (0,181 meq/100g) đến mức trung bình cuối vụ (0,389 meq/100g).

Từ khóa: An Giang, canh tác ớt, Chợ Mới, đê bao khép kín, một số tính chất hóa học.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...