Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 2(2016) Trang: 12-17
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

Giống lúa có vai trò quan trọng cho an ninh lương thực và phát triển kinh tế xã hội ở ĐBSCL và tỉnh An Giang, để biết tiềm năng năng suất của giống lúa phù hợp cho các vùng sinh thái ở tỉnh An Giang và ĐBSCL được khảo nghiệm. Kết quả khảo nghiệm bảy giống lúa triển vọng của Nông dân tình An Giang cho thấy Giống ND2 cho năng suất cao (thích nghi) tại các vùng sinh thái Phú Thượng và Núi Voi tỉnh An Giang; Giống ND1 năng suất cao xếp thứ 4 trong bộ khảo nghiệm VCU ở ĐBSCL và thích nghi rộng tại các vùng sinh thái; Giống AG – Nếp năng suất xếp thứ 8 trong bộ đặc sản – khảo nghiệm VCU và thích nghi tốt tại An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang; Hai giống TC7 và OE8 có khả năng thích nghi rộng ở các vùng sinh thái tại tỉnh An Giang. Từ kết quả đánh giá khảo nghiệm nêu trên, các giống AG-Nếp, ND1, TC7 cần tiếp tục khảo nghiệm quốc gia – VCU và DUS trong những vụ tiếp sau để đánh giá thích nghi theo mùa vụ ở từng sinh thái và làm cơ sở dữ liệu đăng ký công nhận giống lúa mới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...