Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đề tài“Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại tại Thành phố Cần Thơ”đượ cthực hiện bằng kỹ thuật ELISA với Bộ Kit dung cho chẩn đoán SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect. Kết quả khảo sát 99 mẫu huyết thanh chó được lấy ngẫu nhiên sau tiêm phòng vaccine dại cho thấy tỷ lệ chó đạt mức kháng thể bảo hộ là 45,45%. Tỷ lệ này giảm dần theo thời gian sau tiêm phòng trong 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và sau 12 tháng tương ứng là 71,43%; 42,31%; 41,94% và 28,58%. Chó trên 2 năm tuổi cho tỷ lệ bảo hộ cao nhất (65,85%). Kế đến là chó từ 1 năm-2 năm tuổi (38,10%) và thấp nhất là ở chó nhỏ hơn 1 năm tuổi (12,50%). Tỷ lệ bảo hộ ở chó nuôi tại khu vực nội thành cao hơn (56,52%) ngoại thành (35,85%). Tỷ lệ bảo hộ không bịảnh hưởng bởi giới tính của chó và khu vực khảo sát.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...