Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2015(2016) Trang: 51-56
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y

Qua kiểm tra sản dịch của 143 heo nái sinh sản sau khi sinh, phát hiện 106  heo tiết dịch nghi viêm đường sinh dục, chiếm tỷ lệ 74,13%. Trong đó có 100 mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn E.coli, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas chiếm tỷ lệ lần lượt là 75,47%, 45,28%, 47,17% và 18,87%. Để chọn kháng sinh ứng viên cho bố trí thí nghiệm điều trị, phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa của Kirby Bauer (1966) đã được sử dụng và thu được kết quả như sau: hai kháng sinh có độ kháng khuẩn rộng nhất là doxycycline và florfenicol. Để xác định hiệu quả điều trị của kháng sinh ứng viên, thí nghiệm được bố trí thành 3 nghiệm thức (NT), NT I gồm Marflo-45%, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin; NT II gồm Doksilin-LA, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin; NT III gồm Floxy, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả điều trị của 3 NT là như nhau (100%). Tuy nhiên, thời gian điều trị khỏi bệnh ở NT I và III (khoảng 4 ngày) ngắn hơn so với nghiệm thức II (khoảng 6 ngày). Kết quả thí nghiệm còn cho thấy khả năng hồi phục chức năng sinh sản ở cả 3 NT là như nhau (tỷ lệ heo nái lên giống lại và tỷ lệ đậu thai rất cao (100%). Tóm lại, kết quả thử nghiệm cho thấy cả 3 phác đồ điều trị điều cho kết quả rất cao; tuy nhiên, phác đồ điều trị ở NT I hoặc III cho kết quả tối ưu nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...