Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 15-19
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác nhằm tăng thu nhập cho sản xuất giống AG-Nếp vụ Thu Đông năm 2015 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang được thực hiện với 2 thí nghiệm: (1) mật độ sạ, (2) liều lượng phân đạm. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại; các số liệu năng suất và thành phần năng suất được thu thập và phân tích để so sánh sự khác biệt giữa từng nghiệm thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sạ lan mật độ 120 kg/ha cho năng suất cao nhất (6,9 tấn/ha), ngoài ra, mật độ 80 và 120 kg/ha còn có tác dụng tích cực trong việc hạn chế bệnh cháy lá, rầy nâu và sự đỗ ngã. Sản xuất giống AG-Nếp với nghiệm thức phân 120-46-60kg/ha đạt năng suất cao nhất (7,8 tấn/ha) khác biệt rất ý nghĩa với các nghiệm thức phân khác. Xét về hiệu quả tài chính, áp dụng mật độ 120kg/ha và công thức phân 100-46-60 có thể là mô hình tiềm năng cho sản xuất giống AG-Nếp cho vụ Thu Đông tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang; tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu thêm ở các vụ tiếp theo để có kết luận chính xác khi khuyến cáo áp dụng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...