Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí tap so XXIII. so 3-2016(2016) Trang: 50-54
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y

Sau khi được tiêm phòng bằng vaccine Newcastle chủng M vào lúc 4 tháng tuổi, mẫu máu của gà mái được thu thập vào các thời điểm 7,5, 8,5 và 9,5 tháng tuổi. Đối với gà con, mẫu máu được thu thập lúc 1, 5, 10, 15 và 20 ngày tuổi ở cả 3 thời điểm tương ứng. Để xác định tỷ lệ bảo hộ và hiệu giá kháng thể trung bình, phản ứng HA và HI được thực hiện và thu được kết quả như sau: Đối với gà mái đẻ, tỷ lệ bảo hộ và GMT giảm dần theo thời gian và ở thời điểm lấy mẫu 7,5 và 8,5 tháng 2 chỉ số này khá cao (tỷ lệ bảo hộ >85%, GMT>4,2) ở cả 3 giống gà và đạt bảo hộ. Tuy nhiên, 2 chỉ số này thấp ở thời điểm lấy mẫu lúc 9,5 tháng tuổi, đặc biệt là đối với gà Tàu Vàng (tỷ lệ bảo hộ 73,33%, GMT 3,27) và Lương Phương (tỷ lệ bảo hộ 60%, GMT 2,8), không đạt bảo hộ. Đối với gà con, tỷ lệ bảo hộ và GMT giảm dần theo thời gian lấy mẫu. Nhìn chung, đàn gà con chỉ được bảo hộ ở ngày tuổi đầu tiên khi gà mẹ đến 7,5 và 8,5 tháng tuổi. Tóm lại, kháng thể từ gà bố mẹ truyền sang gà con phụ thuộc vào hàm lượng kháng thể của gà mẹ. Gà Lương Phượng có khả năng đáp ứng miễn dịch và truyền kháng thể thụ động cho gà con thấp hơn so với 2 giống gà Nòi và Tàu Vàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...