Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 14(2016) Trang: 102-109
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Study on reproductive biology of vermiculated sailfin catfish Pterygoplichthys disjunctinrs (Weber, 1991) in the Mekong delta was carried out from April, 2013 to March, 2014. The results showed that the matured fish in stage IV and stage V was found in all year round, in which the highest ratio of maturation was determined in the period of April-September. Gonadosomatic Indexs (GSD of males were lower than those of females, and GSI of female was high in the period of April-September and the highest value was in June Q.98%). Meanwhile, Hepatosomatic Index (HSD was changed inversely with GSI and ranged from 0.78 to 1.47c/o. T\e condition factor (CF) ranged from 3.08% to 7.2% and showed that CF was higher from April to September. The results indicated that the main spawning season of P. disjunctivus occurred from April to September, however this species can breed in all year round. The fecundity of P. disjunctivus ranged from 252 to 5820 eggs/female and relative fecundity fluctuated from 2665 to 18092 eggs/kg of female. l,ength at first maturity (L.) was 17.12 cm and 9.14 cm of of female and male, respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...