Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 11(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Tổng cộng có 61 dòng vi khuẩn Burkholderia glumae được phân lập từ các mẫu bệnh thối hạt thu thập tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang. Trong tổng số 61 dòng vi khuẩn này đã phân lập được 41 dòng thực khuẩn thể, chiếm tỷ lệ ký sinh 67,21%. Kết quả đánh giá khả năng ký sinh cho thấy một dòng thực khuẩn thể có thể ký sinh nhiều dòng vi khuẩn, trong đó 6 dòng thực khuẩn thể cho thấy khả năng ký sinh trên nhiều dòng vi khuẩn B. glumae là ФHG17, ФVL30, ФVL34, ФVL39, ФAG58 và ФAG60. Kết quả cũng ghi nhận dòng phage ФVL39 có khả năng ký sinh cao nhất (26/61). Thí nghiệm khảo sát các mật độ thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh thối hạt ở điều kiện nhà lưới thì cả 4 mật độ 105, 106, 107 và 108 PFU/ml đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh, trong đó mật độ 108 PFU/ml cho hiệu quả cao nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...