Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 24(2016) Trang: 70-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích khảo sát ảnh hưởng của các nhân tố đến quá trình lên men ethanol từ dịch thủy phân vỏ trái ca cao như chủng và mật số nấm men, pH dịch thủy phân, nhiệt độ và thời gian lên men. Thử nghiệm lên men được thực hiện với bốn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae (YM5C, BVK2, VLK06 và 2.1) và bốn mức độ mật số giống chủng ban đầu (102, 104, 106 và 107 tế bào/mL). Các điều kiện thích hợp cho quy trình lên men được thực hiện ở nhiệt độ 25°C, 30-32°C và 37°C với pH ban đầu 4,5; 5,0; 5,5 và 6,0 trong thời gian 5, 7 và 9 ngày. Hàm lượng ethanol của dịch lên men đạt 5,27% (v/v) khi sử dụng chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae VLK06 trong 7 ngày ở nhiệt độ 30oC, mật số giống chủng 106 tế bào/mL dịch lên men và pH ban đầu là 5,38. Kết quả này cho thấy khả năng trong việc sản xuất ethanol từ nguồn phế phẩm là vỏ trái ca cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...