Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 22 (47)(2016) Trang: 270-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Chương trình (curriculum)), sách giáo khoa môn Ngữ văn mới (new Language and Literature textbook) theo định hướng phát triển năng lực (competence) sẽ có diện mạo như thế nào, được thiết kế ra sao, cách dạy, cách đánh giá như thế nào để phát triển NL cho học sinh  là một câu hỏi lớn. Để góp phần trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin phân tích một ví dụ từ chương trình, cách dạy và các loại bài tập mà HS cần thực hiện cho văn bản (text) Romeo and Juliete trongmôn Ngôn ngữ Anh (lớp 9) của bang Louisiana (Hoa Kỳ) (nguồn tài liệu High School ELA Guidebook of Louisiana Department of Education) đồng thời so sánh với chương trình, cách dạy và cách kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn của Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thiết kế chương trình, sách giáo khoa, cách dạy và đánh giá môn Ngữ văn.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...