Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 70(2016) Trang: 40-46
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was conducted at Hoa An campus of Can Tho University to determine green house gas emissions of Lai Sind cattle, which were measured by the ventilated hood system designed by JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences). There were 3 trials carried out on 4 Lai Sind cattle fed the same diet. Each experiment was 14 days including 9 days for diets adaptation and 5 days for sampling. The green house gas emission was measured in two consecutive days. In the first experiment, cattle were fed 70% Hymenachne acutigluma and 30% Brachiaria mutica in fresh matter. The results showed that the production of CH4 was from 74.4-109 L/day/animal and 27.8-31.7 L/kgDMI/day. In the second experiment, cattle were fed 50% Hymenachne acutigluma and 50% Brachiaria mutica in fresh matter. The CH4 productionwas from 83.6-107 L/day/cattle and 22.0-26.4 L/kgDMI/day. In the third one, cattle were fed 5 kg Hymenachne Acutigluma  and 5 kg Brachiaria Mutica (fresh matter), 1 kg concentrate and rice straw fed ad libitum. The methane emission was from 93.2 to 127 L/day/cattle and 26.6-32.6 L/kgDMI/day. It could be concluded that the head chambers system designed by JIRCAS could be operated well and gave the good results.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...