Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Trong thời đại công nghệ thông tin, các trang web đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với con người, việc ghi lại nội dung của chúng cho các lần truy cập sau là một điều cần thiết. Là những người gìn giữ tri thức, cán bộ thư viện và những người quản lý các cơ quan thông tin ngày nay cũng đang đối mặt với xu thế tất yếu này trong bối cảnh tài nguyên trên mạng ngày càng phát triển vượt bậc. Lưu trữ web trong thư viện được xem là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập và tái sử dụng kiến ​​thức trong thời gian dài, và có thể thực hiện theo nhu cầu truy xuất thông tin. Các dự án lưu trữ web của thư viện thường nhằm bảo tồn nội dung các web có liên quan đến các sự kiện, các mảng chủ đề, các lĩnh vực, …        Bài viết sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình lưu trữ web trên thế giới, giới thiệu về các dự án lưu trữ web, các công nghệ chủ đạo mà các thư viện lớn trên thế giới đã áp dụng, cũng như liên hệ thực trạng lưu trữ web của các thư viện ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...