Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 8(2016) Trang: 1238-1244
Tạp chí: KH Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Hiệu quả sử dụng của phân lân trên đất phèn thường thấp vì lân bị Fe và Al cố định bởi pH thấp trong điều kiện của đất phèn. Mục tiêu của nghiên cứu là: đánh giá hiệu quả của bón lân phối trộn DCAP lên năng suất của cây khoai mì, khoai mỡ, khoai lang trên đất phèn Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm nông hộ (on-farm research) được thực hiện trên ba hộ nông dân khác nhau (mỗi hộ là một lần lặp lại). Các nghiệm thức thí nghiệm: (i) Không bón lân; (ii) bón 30 kg P2O5ha-1; (iii) bón 30 kg P2O5ha-1 phối trộn DCAP; (iv) bón 60 kg P2O5ha-1 và (v) bón 60 kg P2O5ha-1 phối trộn DCAP. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón phân lân phối trộn với DCAP với liều lượng 30 kg P2O5 ha-1 cho đường kính, số củ và năng suất củ khoai lang, khoai mì bằng với bón 60 kg P2O5 ha-1 không phối trộn DCAP. Biện pháp này làm giảm được 30 kg P2O5 ha-1 bón vào đất. Không bón lân và bón 30 kg P2O5 ha-1 không phối trộn DCAP cho số củ và đường kính củ thấp từ đó làm giảm năng suất củ khoai mì và khoai lang. Bón lân phối trộn dicarboxylic acid polymer chưa cho thấy làm gia tăng năng suất khoai mỡ so với bón lân không phối trộn DCAP. Cần đánh giá ảnh hưởng của bón lân phối trộn với dicarboxylic acid polymer lên sinh trưởng, năng suất và hấp thu lân của cây khoai trồng trên các vùng đất phèn khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...