Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Nguồn nhân lực cùng với cơ sở vật chất, vốn tài liệu và công tác phục vụ bạn đọc là chìa khóa cho sự thành công của một nền kinh tế tri thức. Lĩnh vực Khoa học thông tin thư viện đang chứng kiến sự thay đổi to lớn về đặc điểm nguồn nhân lực và công nghệ. Việc thu thập thông tin từ sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo giúp các nhà giáo dục điều chỉnh chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phúc tạp của xã hội trong việc truy cập vào các nguồn thông tin chất lượng cao. Bài viết nghên cứu về cách thức thu thập dữ liệu từ cựu sinh viên ngành thông tin thư viện ở các nước Bắc Mỹ và các dữ liệu về việc làm của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo Thông tin thư viện

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...