Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí Số chuyên đề năm 2016(2016) Trang: 51-56
Tạp chí: Tài Nguyên Nước
Liên kết:

Tình trạng thi công bê tông bị ngập trong nước đang diễn ra khá phổ biến và rất khó kiểm soát do diễn biến bất thường của điều kiện thời tiết như mưa, bão, mực nước gia tăng đột ngột do ảnh hưởng của triều cường hoặc lũ lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình xây dựng. Kết quả thí nghiệm cho thấy bê tông thi công trong điều kiện bị ngập nước có cường độ chịu nén giảm, không đạt yêu cầu và độ võng của dầm bê tông cốt thép lớn hơn mức cho phép. Mác bê tông càng cao thì tỷ lệ suy giảm cường độ chịu nén của bê tông thi công bị ngập nước càng nhỏ. Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng thi công trong điều kiện có khả năng bị ngập nước như khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần phải có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công đổ bê tông. Ngoài ra cũng cần có các nghiên cứu để khắc phục và nâng cao chất lượng bê tông trong quá trình thi công bị ngập nước.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...