Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Liên kết:

Trong công nghiệp các biến tần ba bậc có công suất trung bình hoạt động liên tục với dòng tải lớn làm cho tuổi thọ các IGBT bên trong giảm nhanh theo thời gian và vấn đề bảo vệ quá nhiệt các IGBT bên trong biến tần vẫn đang được nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa ngày nay. Bài báo này trình bày và phân tích mô phỏng hoạt động hệ thống điều khiển một động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) ba pha được điều khiển bởi một biến tần ba bậc (3L-NPC), thông qua việc khảo sát đặc tính hoạt động và công suất hao phí gây tỏa nhiệt của từng IGBT trong biến tần với điều kiện làm việc định mức (tải và tốc độ đinh mức)  cùng với một số điều kiện thí nghiệm cho tải và tốc độ khác nhau. Dựa vào sự lựa chọn các véc-tơ điều khiển biến tần bằng phương pháp điều khiển mô-men trực tiếp (DTC), bài báo sẽ đưa ra các khả năng giảm nhiệt lượng tiêu hao của các IGBT có tần số đóng mở van nhiều nhất trong biến tần bằng cách thay đổi tần suất xuất hiện của một số véc-tơ điện áp. Kết quả cho thấy chỉ có sự thay đổi trong một cặp véc-tơ nhỏ 20-14 có thể điều tiết công suất tiêu hao từ IGBT 1 và 5 đến các IGBT khác đặc biệt đối với IGBT 8 và 9. Các kết quả của thí nghiệm sẽ được kiểm tra và trình bày bằng mô phỏng trên MATLAB/Simulink.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...