Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 9(2016) Trang: 99-104
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Achlya spp. gây bệnh nấm thủy mi phổ biến trên các loài động vật thủy sản nước ngọt. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập, định danh và xác định khả năng gây bệnh trên cá lóc của các chủng vi nấm được phân lập. Tổng số 57 mẫu cá lóc bao gồm 47 cá bệnh và 10 cá khỏe được thu tại tỉnh Vĩnh Long từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016. Cácó dấu hiệu bơi lờ đờ, búi trắng trên thân, mang có đốm trắng và nhợt nhạt. Mẫu bệnh phẩm được quan sát tiêu bản tươi.Vi nấm được nuôi cấy và phân lập trên môi trường Glucose Yeast-Extract Agar (GYA), ủ ở 28oC trong 1-4 ngày.Tổng số có 21 chủng vi nấm bậc thấp được phân lập từ cá lóc có dấu hiệu bệnh lý. Trong đó, hai chủng Achlya bisexualis VL1.1 và Achlya sp. VL1.9 được định danh dựa trên đặc điểm hình thái và phương pháp sinh học phân tử.Thí nghiệm cảm nhiễm chứng minhhai chủng vi nấm này nhiễm trên cá lóc với tỷ lệ cá chết tích lũy lần lượt là 83,3% và 85% sau 14 ngày cảm nhiễm. Chủng vi nấm Achlya sp. VL1.9 được phát hiện lần đầu tiên nhiễm trên cá lóc nuôi thâm canh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...