Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 09(2016) Trang: 104-108
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 04/2016 thông qua phỏng vấn 105 hộ nuôi cá bóp lồng tại Hà Tiên (35 hộ), Phú Quốc (35 hộ) và Kiên Hải (35 hộ). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các chỉ tiêu về kỹ thuật và tài chính cũng như đề xuất giải pháp phát triển mô hình nuôi cá bóp trong lồng hiệu quả và bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ thả giống bình quân là 1,9-2,3 con/m3. Thức ăn cho cá chủ yếu là cá tạp mua từ các tàu khai thác với giá mua bình quân là 5,5-5,7 nghìn đồng/kg với hệ số FCR là 9,4-9,5. Năng suất bình quân là 1,1-1,6 tấn/100 m³/vụ. Giá thành để nuôi 1 kg cá bóp thương phẩm là 82,8-89,7 nghìn đồng/kg tương ứng với lợi nhuận bình quân là 20,4-54,0 triệu đồng/100 m³/vụ và tỷ suất lợi nhuận là 0,20-0,39 lần. Để nuôi cá bóp trong lồng hiệu quả và phát triển ổn định bền vững, cần xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá bóp bằng nguồn giống nhân tạo và sử dụng thức ăn công nghiệp

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...