Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Liên kết:

Bộ điều khiển PID được ứng dụng trên hầu hết các hệ thống. Với khả năng hoạt động tốt trên các hệ thống tuyến tính nên đối với các hệ thống phi tuyến thì không phát huy được hiệu quả. Bài báo đề xuất phương pháp sử dụng mạng nơ-ron RBF (Radial Basis Function Neural Networks) kết hợp với bộ điều khiển PD để bù thành phần bất định trên các hệ thống phi tuyến đặc biệt là mô hình robot ba bánh đa hướng. Mô hình robot di động đa hướng là một hệ MIMO (Multi Input Multi Output) phi tuyến. Kết quả mô phỏng trên MATLAB®Simulink cho thấy đáp ứng của bộ điều khiển RBF-PD bám quỹ đạo tốt hơn so với bộ điều khiển PD truyền thống, với thời gian xác lập là 0.4±0.05 (s), xuất hiện vọt lố và sai số xác lập rất thấp. Giảỉ thuật đề xuất cũng có khả năng đáp ứng tốt khi có sự xuất hiện nhiễu vị trí của cảm biến.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...