Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 24(2016) Trang: 75-84
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là điều tra ảnh hưởng của các yếu tố khoảng cách đến xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để kiểm định các giả thuyết, nghiên cứu dùng dữ liệu vĩ mô từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê về xuất khẩu của Việt Nam sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sử dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất, kết quả chỉ ra rằng, khoảng cách địa lý có mối tương quan nghịch chiều và khoảng cách kinh tế có mối tương quan thuận chiều đối với xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng cách văn hóa và khoảng cách thể chế lại không có ảnh hưởng đến xuất khẩu. Những hàm ý của nghiên cứu nhằm tăng cường xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường truyền thống, mở rộng sang các thị trường khác tiềm năng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...