Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Liên kết:

Tóm tắt

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhưng lại ít được nghiên cứu. Bài viết này sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để ước lượng mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ của người dân ở thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu dựa trên 350 phiếu khảo sát ý kiến của người dân ở trung tâm thành phố Cần Thơ cho thấy mức giá (Bid), số lượng thành viên, số lượng gạo tiêu dùng hàng tháng của hộ gia đình có ảnh hưởng làm giảm mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ. Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng tháng, số tiền mua gạo hàng tháng, trình độ học vấn của chủ hộ có ảnh hưởng làm tăng mức sẵn lòng trả. Mức giá sẵn lòng trả cho gạo hữu cơ được ước lượng trong khoảng từ 27.000 đến 54.000 đồng/kilogram.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...