Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 49(2016) Trang: 54-59
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Từ 45 mẫu  đất vùng rễ trồng khoai lang, khoai mì, khoai mỡ, khóm trồng trên đất phèn đồng bằng sông Cửu Long đã phân lập được 136 dòng Trichoderma spp. Thông qua mô tả hình thái có thể  thấy rằng các loài nấm này  khá phổ biến và có sự đa dạng về loài với một số đặc điểm của nấm Trichoderma spp. như: khuẩn lạc của Trichoderma spp. lúc đầu có màu trắng khi nuôi cấy trên môi trường PDA, sợi nấm trong suốt và có vách ngăn, trong quá trình phát triển một số dòng nấm tiết sắc tố vàng vào môi trường và có mùi dừa đặc trưng. Hình dạng bào tử của mỗi loài Trichoderma spp. cũng khác nhau, thường có dạng hình cầu đến hơi bầu dục, kích thước (2,5-3,8) x (2,8-5,0) µm. Tuyển chọn 24 dòng nấm để khảo sát hoạt tính hệ enzym xenlulaza của các dòng nấm Trichoderma này. Kết quả hai dòng T- HG4Ga (phân lập trên đất trồng khoai mỡ của Hậu Giang) và T-HG2Fa (phân lập trên đất trồng khoai mì của Hậu Giang) có hoạt tính hệ enzym xenlulaza endoglucanaza, exoglucanaza và b - glucosidaza tốt nhất lần lượt là 167,80U/ml, 171,91U/ml, 161,83 U/ml 115,12 U/ml, 139,91 U/ml, 115,84 U/ml và hai dòng nấm này có khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các dòng nấm khác. So sánh kết quả giải trình tự của 2 dòng trên với trình tự trong ngân hàng gien trên NCBI trên cơ sở trình tự 18S rADN xác định dòng T-HG3Af thuộc  loài T. harziamum và dòngT- HG4Ga  thuộc loài T.asperellum.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...