Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 24(2016) Trang: 74-79
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành phần hóa lý và kích cỡ hạt ca cao của hai vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Việt Nam và ba quốc gia sản xuất hạt ca cao nổi tiếng trên thế giới là Ghana, Ivory Coast và Philippines đã được phân tích và so sánh. Đặc tính hóa lý được xác định dựa trên giá trị kích cỡ hạt, khối lượng hạt cũng như giá trị về thành phần hóa lý (hàm lượng đạm, hàm lượng tro, ẩm độ, hàm lượng béo) và hàm lượng chất xơ chứa trong hạt ca cao. Phân tích các chỉ tiêu bằng phương pháp AOAC. Chiều dài hạt ca cao của vùng Tây Nguyên - Việt Nam và Philippines đạt giá trị cao nhất (23,01-23,39 mm), độ dày hạt Philippines cũng đạt giá trị cao nhất (8.67 mm). Trong khi đó, kích thước chiều ngang (11,65-13,38 mm) và khối lượng hạt (1,01-1,31g) của 5 nguồn khảo sát không có sự khác biệt. Kết quả phân tích thành phần hóa học của hạt ca cao cho thấy hạt ca cao Ivory Coast có hàm lượng ẩm và hàm lượng tro là cao nhất (7,52% ẩm và 4,76% tro). Hàm lượng lipid là thành phần hóa học quan trọng nhất của hạt ca cao được phân tích và so sánh, hạt ca cao của Philippines và Ghana có hàm lượng chất béo cao nhất (43%-45%). Hàm lượng đạm tổng của 5 nguồn khảo sát không có sự chênh lệnh đáng kể dao động từ 12,82 %-13,94 %. Hàm lượng chất xơ cao trong hạt ca cao xuất xứ từ 4 nguồn Tây Nguyên, ĐBSCL, Ghana và Philippines (59,45-65,29 %) đều ở mức cao. Nghiên cứu này so sánh đặc tính lý hóa học liên quan đến  chất lượng hạt ca cao Việt Nam so với hạt của ba nước có sản lượng hạt ca cao lớn trên thế giới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...