Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 98(2017) Trang: 33-46
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế đối ngoại
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của việc đổi mới công nghệ đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia. Dựa trên số liệu từ dự án nghiên cứu Enterprise Surveys được thu thập bởi Ngân hàng Thế giới trong năm 2015 với đối tượng điều tra là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia, kết quả ước lượng của mô hình nhị phân Logistic cho thấy việc ứng dụng các yếu tố thuộc năng lực công nghệ có tác động tích cực đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà quản trị hoạch định chiến lược xuất khẩu thích hợp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...