Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 246-251
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sự ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức quản trị (CCTCQT) đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau dựa trên dữ liệu bảng (panel data) được thu thập từ báo cáo tài chính của 34 doanh nghiệp chế biến thủy sản vào các năm 2010, 2012 và 2014 với 102 quan sát. Kết quả phân tích bằng mô hình tác động cố định (FEM) cho thấy, các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình CCTQQT trực tuyến và kết hợp trực tuyến – chức năng có kết quả kinh doanh tốt hơn các doanh nghiệp theo mô hình CCTCQT chức năng và ma trận. Bên cạnh đó, quy mô và cấu trúc vốn đều có quan hệ trái chiều với hiệu quả kinh doanh, điều này cho thấy các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn và sử dụng ít nợ hơn có hiệu quả tốt hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn và sử dụng nợ nhiều hơn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...