Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 35(2017) Trang: 24-28
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Người đi vay đang tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ thường bị từ chối vì tình trạng thông tin bất đối xứng. Các Ngân hàng thương mại với vai trò là người cho vay thường không có đầy đủ thông tin về khách hàng tiềm năng của mình như năng lực tài chính hay khả năng trả nợ. Vì thế các khoản tín dụng thường chỉ được phân bổ đến các Doanh nghiệp (DN) lớn, có lịch sử tín dụng tốt và lâu dài. Chính lý do này đã ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có cả các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đang hoạt động trong tình trạng tài chính lành mạnh. Trên cơ sở các dữ liệu thứ cấp được rút ra từ các hội thảo, các nghiên cứu và khảo sát về tình hình tiếp cận vốn của DN, nhóm tác giả phân tích những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của DNTN và đó cũng là căn cứ để đề xuất “Giải pháp khơi thông vốn tín dụng ngân hàng đến với doanh nghiệp tư nhân” nhằm mục tiêu tháo gỡ tình trạng “cung – cầu” không gặp nhau giữa ngân hàng và các DNTN trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...