Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 220(2017) Trang: 44-49
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sử dụng cám và lục bình trong chế độ ăn của ngỗng địa phương. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi đợn vị thí nghiệm gồm 4 con ngỗng và được cân bằng giới tính. Nghiệm thức (NT) 1 được phối trộn giữa cám và lục bình với tỷ lệ 75:25 (tính trên vật chất khô DM), NT2 là cho ăn cám và lục bình một cách tự do. NT3 và 4 tương tự nhưng bổ sung 7% bột cá tra vào khẩu phần. Kết quả cho thấy DM lục bình ăn vào hàng ngày lần lượt ở các nghiệm thức 1, 2, 3, 4 là 33,30; 24,73; 33,07; 22,33 g/con/ngày. Lượng dưỡng chất tiêu thụ OM, CP, EE, CF, Ash có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tăng khối lượng hằng ngày lần lượt ở các nghiệm thức 1, 2, 3, 4 là 20,63; 19,60; 22,43; 23,07 g/con/ngày và khối lượng khi kết thúc thí nghiệm là 3080; 3212; 3285; 3395 g/con với mức thống kê có ý nghĩa (P0,05). Như vậy, lục bình có thể sử dụng cho ngỗng địa phương và ngỗng ăn tự do lục bình và cám với 7% bột cá tra cho kết quả tốt hơn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...