Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 02(2017) Trang: 33-41
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Từ những dữ liệu chúng tôi tìm được, chợ nổi chỉ có ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, do đó, việc khai thác chợ nổi phục vụ du lịch chủ yếu diễn ra ở những quốc gia này. Thái Lan không chỉ là quốc gia có nhiều chợ nổi nhất mà công tác phục hồi, bảo tồn và khai thác chợ nổi cũng đạt được những thành tựu nổi bật nhất, xứng đáng là mô hình mẫu cho nhiều quốc gia noi theo. Indonesia cũng có chợ nổi nhưng với số lượng ít và công tác bảo tồn, khai thác chợ nổi ở quốc gia này chưa có gì đáng kể. Từ tình hình thực tế nêu trên, những vấn đề về khôi phục, bảo tồn và khai thác chợ nổi chỉ được nghiên cứu đối với một số trường hợp điển hình ở đất nước Thái Lan.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...