Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 10(83)(2017) Trang: 119-124
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công Nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra tỉ lệ cho ăn tối ưu trong nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong nho (Caulerpa lentillifera) gồm 4 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Nghiệm thức đối chứng, tôm nuôi đơn và được cho ăn thức ăn thương mại thỏa mãn, ba nghiệm thức nuôi kết hợp tôm-rong nho được cho ăn với các tỉ lệ khác nhau: 75%, 50% và 25% lượng thức ăn đối chứng. Tôm sú có khối lượng trung bình 0,39-0,42 g được nuôi trong bể nhựa 200 L với mật độ 100 con/m3, độ mặn 30‰. Sau 60 ngày nuôi, các nghiệm thức nuôi kết hợp có chất lượng nước (TAN, NO2- và PO43-) tốt hơn và tỉ lệ sống (88,3-96,7%) cao hơn nghiệm thức nuôi đơn (78,3%). Tốc độ tăng trưởng, năng suất, hệ số tiêu tốn thức ăn, màu sắc của tôm sau khi luộc chín và thành phần hóa học của thịt tôm ở nghiệm thức nuôi kết hợp cho ăn 50% nhu cầu đạt kết quả tốt hơn so với nghiệm thức đối chứng, tương ứng với chi phí thức ăn giảm đến 60,5% có thể được xem là tỉ lệ cho ăn thích hợp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...