Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Liên kết:

Đề tài đã tiến hành khảo sát 2.010 con chó bệnh tại một số bệnh xá thú y thuộc Thành Phố Cần Thơ. Các phương pháp kiểm tra lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, nuôi cấy phân lập vi khuẩn đã được thực hiện nhằm xác định các bệnh hô hấp do vi khuẩn, thử nghiệm kháng sinh đồ cũng đã được thực hiện để xác định sự nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được đối với một số loại kháng sinh. Kết quả khảo sát cho thấy có 211 chó bệnh đường hô hấp, chiếm tỷ lệ 10,49%.  Trong số đó, tỷ lệ chó bị bệnh hô hấp thể cấp tính (72,04%) cao hơn thể mãn tính (27,96%). Các biểu hiện thay đổi tần số hô hấp và sốt ở thể cấp tính rõ hơn thể mãn tính. Các triệu chứng thường gặp ở chó bị bệnh đường hô hấp tại Cần Thơ là thay đổi tần số hô hấp (76,30%), ho (49,76%), chảy nước mũi (47,39%) và sốt (41,23%).  Bệnh đường hô hấp xảy ra chủ yếu ở chó có độ tuổi 2-6 tháng tuổi (12,78%) và >2 năm tuổi (11,11%); Chó ngoại nhiễm bệnh (12,75%) cao hơn chó nội (7,99%); Chó nuôi thả (13,12%) và ở thời điểm giao mùa (25,66%) thường có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn. Các vi khuẩn phân lập được ở chó mắc bệnh đường hô hấp là Staphylococcus, E. coli, Streptococcus, Pseudomonas, Pasteurella, trong đó Staphylococcus chiếm tỷ lệ cao nhất (39,07%). Các loài vi khuẩn phổ biến ở chó mắc bệnh đường hô hấp là Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica. Các kháng sinh norfloxacin, gentamycin, đều có tác dụng tốt trong điều trị bệnh hô hấp do vi khuẩn gây ra trên chó. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...