Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 18(2017) Trang: 47-50
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của nguồn nhân lực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng lúa tại huyện Tịnh Biên dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 192 hộ trồng lúa 2 vụ tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) và phương pháp hồi quy Tobit được sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất lúa dao động từ 48,25%-100,00%, trung bình là 80,19%. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy, các yếu tố như trình độ học vấn, tập huấn kỹ thuật, số lần tiếp xúc cán bộ khuyến nông và tham gia hiệp hội tại địa phương có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ. Ngược lại, thâm trồng lúa của chủ hộ là yếu tố làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...