Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu tác động của yếu tố khoảng cách đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Ứng dụng lý thuyết mô hình lực hấp dẫn với phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS) và ước lượng tác động ngẫu nhiên (Random Effect) cho dữ liệu thứ cấp gồm 17 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2015, kết quả thực chứng cho thấy khoảng cách văn hóa có tác động tích cực đến FDI, tuy nhiên khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Trong khi đó, tác động của khoảng cách thể chế và khoảng cách kinh tế đến FDI lại không có ý nghĩa thống kê. Hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...