Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 222(2017) Trang: 63-67
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sử dụng dịch mực thủy phân và dịch tôm thủy phân trong khẩu phần của vịt Xiêm. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Mỗi đợn vị TN gồm 8 con vịt và được cân bằng giới tính. NT1 là khẩu phần cở sở (KPCS) với 72% lúa, 17% bột đậu nành, 10% bột cá và 1% khoáng (tính trên vật chất khô DM); NT2, 3 vịt được cho ăn KPCS kết hợp bổ sung dịch mực thủy phân lần lượt là 1%, 2% ( tính trên vật chất khô DM). Nghiệm thức 4 và 5 tương tự nhưng kết hợp bổ sung dịch tôm thủy phân lần lượt là 1%, 2%. Kết quả cho thấy tổng DM ăn vào hàng ngày lần lượt ở các NT1, 2, 3, 4, 5 là 182,2; 179,8; 182,3; 178; 177 g/con/ngày

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...