Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của các mức bã khoai mì đến khả năng tăng trưởng của vịt Xiêm Pháp ở giai đoạn nuôi thịt. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức (NT), 3 lần lặp lại, 10 con/đơn vị thí nghiệm, NT đối chứng (ĐC): 65% tấm, 0% bã khoai mì, 19% đậu xanh, 15% bột cá, 1% premix; M15: 42% tấm, 15% bã khoai mì, 27% đậu xanh, 15% bột cá, 1% premix; M30: 19% tấm, 30% bã khoai mì, 35% đậu xanh, 15% bột cá, 1% premix; M35: 11% tấm, 35% bã khoai mì, 38% đậu xanh, 15% bột cá, 1% premix và M43: 0% tấm, 43% bã khoai mì, 44% đậu xanh, 15% bột cá, 1% premix. Tất các các khẩu phần này đều có 16% protein. Kết quả thí nghiệm cho thấy khối lượng vịt cuối thí nghiệm cao nhất ở ĐC là 2606 g/con và thấp nhất ở M43 là 2333 g/con (Pbình ở 5 NT lần lượt là 38,50; 37,07; 35,57; 34,56 và 33,13 g/con/ngày (Păn lần lượt là 3,31; 3,60; 3,78; 4,13 và 4,19 và tiêu tốn thức ăn thấp nhất ở ĐC (144 g) và cao nhất ở M35 (162 g/con), (PTừ khóa: Bã khoai mì, vịt Xiêm Pháp, tăng trưởng, hiệu quả kinh tế

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...