Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 3(2017) Trang: 5-13
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y
Liên kết:

 Nghiên cứu sự lưu hành và biến đổi di truyển của virus cúm A/ H5N1 (viết tắt là CGC) đã được tiến hành từ các mẫu hầu họng (swab) lấy trên gà, vịt khỏe bán tại các chợ và các lò mổ tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu long (An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ). Các mẫu được xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR  để định danh virus CGC và giải trình tự gene HA đối với một số mẫu đại diện để xác định sự biến đổi di truyền  và clade virus. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ  dương tính của virus CGC trên gia cần tại 4 tỉnh ĐBSCL là 4,8%, trong đó tỷ lệ trên vịt là 5,5% và trên gà là 4,2%.  Kết quả khảo sát sự biến đổi di truyển cho thấy các chủng virus CGC lưu hành tại địa phương có tỷ lệ tương đồng ở mức độ nucleotide với tỷ lệ từ 98,2-99,3%  và sai khác so với các chủng virus khác phân lập được ở Việt Nam và trên thế giới với tỷ lệ từ 3,7-10,3%. Trình  tự các acid amin ở vị trí nối kết giữa đoạn HA1 và HA2, đoạn quy định độc lực là RRRKR, tương đồng với trình tự của chủng virus CGC độc lực cao tham chiếu A/chicken/Korea/IC546/2011 (H5N1).  Các chủng virus CGC lưu hành tại các tỉnh An Giang và Kiên Giang thuộc clade virus  2.3.2.1.c.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...