Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 77(2017) Trang: 34-47
Tạp chí: Khoa Học Công Nghê Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was carried out to determine the optimum levels of dietary protein and threonine on daily weight gain, growth performance and carcass characteristics of growing local Muscovy ducks. For the period from 5-8 weeks of age, a total of 180 local Muscovy ducks at four weeks of age were arranged in a factorial design with two factors, the first factor was crude protein (CP) levels (17, 18 and 19%) and the second one was threonine levels (0.7 and 0.8%), with dietary metabolisabe energy (ME) being 12,96 MJ ME/kg DM. There were three replicates of 10 birds, balanced for sex per experimental unit.  For the period from 9-12 weeks of age, 180 local Muscovy ducks at 8 weeks of age were allotted in a similar design of the first period, but the CP levels were 15, 16 and 17% and the threonine levels were 0.5 and 0.6%, with dietary metabolisabe energy (ME) being 13,80 MJ ME/kg DM.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...