Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 227 (12/2017)(2017) Trang: 65-69
Tạp chí: Tap chi KHKT Chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại trại gà đẻ trứng công nghiệp để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tại các vị trí trong chuồng nuôi đến năng suất cũng như là tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli của gà mái đẻ giống Isa Brown từ 25-30 tuần tuổi. Bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện với 3 nghiệm thức (NT) trong đó NT1 (ĐC): Đầu dãy chuồng (đầu có hệ thống làm mát); NT2 (GC): Dãy lồng tiếp theo nghiệm thức ĐC (giữa chuồng); NT3 (CC): Cuối dãy chuồng (đầu có quạt hút), 4 lần lập lại ở 4 dãy chuồng lồng. Năng suất trứng được ghi nhận ở mỗi lần lập lại là 150 ô chuồng (4 con/ô), mật số E.coli được đếm trong phân gà ở tại 2 thời điểm 27 và 30 tuần tuổi. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình ở CC là cao nhất (28,42 0C), thấp nhất là ở ĐC (27,680C). Ẩm độ trung bình cao nhất là ở ĐC (82,67%.), thấp nhất là ở CC (79,85%). Nhiệt độ cao nhất trong ngày là ở thời điểm 12h (29,320C) và thấp nhất là ở thời điểm 6h (26,350C). Ẩm độ cao nhất trong ngày là ở thời điểm  6h (86,02%) và thấp nhất là ở thời điểm 12h (79,43%). Năng suất trứng trung bình qua 6 tuần của gà ở các vị trí cao nhất là nghiệm thức GC (78,24%), kế đến là CC (75,91%) và thấp nhất là ĐC (75,38%), sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P= 0,21). Tiêu thụ thức ăn ít nhất là gà ở GC (141 g/trứng) và cao nhất là gà ở ĐC (151g/trứng). Khối lượng trứng cao nhất là ở ĐC (55,36 g/trứng) và thấp nhất là ở GC (54,93 g/trứng). Mật số E.coli nhiễm trong phân gà thấp nhất là ở  ĐC, gà ở vị trí GC và CC tương đương nhau. Tóm lại, nhiệt độ và độ ẩm ở vị trí giữa chuồng là tối ưu nhất nên gà cho năng suất trứng và tiêu thụ thức ăn/trứng tốt hơn, và gà ở đầu chuồng ít nhiễm E.coli trong đường tiêu hóa hơn ở vị trí khác.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...