Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Lúa là cây trồng chủ lực của Việt Nam được thâm canh nhiều ở Đồng Bằng Sông Cửu Long nơi mà các điều kiện canh tác rất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Việc bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là một giải pháp để gia tăng tính chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường. Calcium và silic có rất nhiều vai trò trong sinh học thực vật, nhất là khả năng tăng cường chống chịu với các điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học. Trong nghiên cứu này, hợp chất calcium silicate ở 6 nồng độ (0, 50, 100, 150, 200, 250 mg/L) được bổ sung vào dung dịch trồng lúa ở độ mặn 3‰ để khảo sát khả năng tăng cường chống chịu mặn trên cây lúa giai đoạn mạ. Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc bổ sung calcium silicate ở mức 200 mg/L không ảnh hưởng lên chiều cao cây nhưng cải thiện chiều dài rễ, gia tăng sinh khối và một số hợp chất biến dưỡng liên quan đến tính chống chịu mặn như proline, hàm lượng đường. Bổ sung calcium silicate còn có tác dụng duy trì pH và EC của dung dịch phù hợp cho sự sinh trưởng của cây lúa giai đoạn mạ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...