Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 227(2017) Trang: 53-58
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm khảo sát các mức độ ảnh hưởng của Selenium yeast và vitamin E lên năng suất và chất lượng trứng của gà Hisex Brown giai đoạn từ 33 – 42 tuần tuổi, thí nghiệm được tiến hành trên 480 con gà đẻ được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố: nhân tố 1 là ảnh hưởng của các mức bổ sung Selenium yeast (SE) 10, 20, 30 và 40 mg/kg thức ăn, nhân tố 2 là ảnh hưởng của vitamin E (E) ở các mức 0, 75 và 125 mg/kg thức ăn, được lặp lại 10 lần với mỗi lần lặp lại là 4 con gà. Thí nghiệm được thực hiện tại trại gà đẻ của công ty TNHH Emivest tại xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích năng suất trứng cho thấy bổ sung Selen yeast vào khẩu phần của gà đẻ Hisex Brown giai đoạn từ 33 – 42 tuần tuổi có ảnh hưởng  có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) lên năng suất trứng, tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn trên 1 g trứng ở tuần 41, 42 và khối lượng trứng ở tuần 42. Bổ sung vitamin E trong khẩu phần giúp cải thiện được năng suất trứng và tỷ lệ đẻ của gà ở tuần 41, khối lượng trứng ở tuần 34, 35 và 36 và tiêu tốn thức ăn trên gà ở tuần 33, 34 và 36 (P < 0,05). Bổ sung Selen yeast và vitamin E vào khẩu phần ăn của gà đẻ Hisex Brown giai đoạn từ 33 – 42 tuần tuổi cho thấy sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê ở tỷ lệ lòng đỏ, màu lòng đỏ, đơn vị Haugh và tỷ lệ lòng trắng (P < 0,05). Từ các kết quả trên đề nghị sử dụng Selen yeast ở mức 40 mg/kg thức ăn giúp cải thiện được năng suất trứng, tỷ lệ đẻ cũng như khối lượng trứng và làm giảm tiêu tốn thức ăn trên trứng đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...